UPL TUTUSTUMISKURSSI !

Teoriaosuus 1/2-tuntia ja lento-osuus 1/2-tuntia.
Hinta 120 €


UPL Tutustumiskurssin sisältö

UPL Tutustumiskurssi tähtää osallistujan tiedon ja tuntemusten kohottamiseen, jotta UL-harrasteen mahdolliseen
aloittamiseen olisi jonkun verran käytännön näkemystä.

Kurssille ei vaadita lääketieteellistä kelpoisuustodistusta tai oppilaslupakirjaa.

1. Tietopuolisen koulutuksen kokonaiskesto n. 30 minuuttia, jonka pääsääntöisesti antaa lennonopettaja.

Läpikäytävät asiat:

Ultrakevyen lentokoneen määritelmä
- painorajoitukset ja kuormaus
- lentotoimintaoikeudet ja -rajoitukset
- UL -lupakirjat
- UL -koulutus

Miksi ilma-alus pysyy ilmassa?
- siiven toimintaperiaate
- nopeuden merkitys
- painopiste

Ohjaamisen pääperiaate
- ohjaamisen pääperiaate
- ohjaimet ja niiden tehtävät
- ohjainpinnat
- pääakselit

2. Lentokoulutuksen kokonaiskesto n. 30 minuuttia.

Läpikäytävät asiat:

- mittarit ja hallintalaitteet
- tarkastus ennen lentoonlähtöä
- selostus lentoonlähdössä
- ohjainten vaikutus
- asettaminen suoraan vaakalentoon
- kaarron suoritus
- nopeuden muuttaminen
- korkeuden muuttaminen
- selostus mitä laskussa tapahtuu

Lennot kirjataan koneen matkapäiväkirjaan ja opettajan lentopäiväkirjaan. Merkintä TUT.

UPL Tutustumiskurssille osallistuminen edellyttää kirjallista ilmoittautumista
ja hyväksymistä Pirkan Ilmailijat ry:n tutustujajäseneksi.
Alle 18 -vuotiaan holhoojalta pyydetään kirjallinen suostumus kurssille osallistumi-sesta.
Osallistujalle selvitetään käytettävän koulutuslentokoneen vakuutusturva,
ja häneltä vaaditaan kirjallinen ilmoitus terveydentilastaan
(ettei hän tietääkseen sairasta seuraavia sairauksia: epilepsia, kouristukset, diabetes sekä mielenterveyshäiriöt).
Samalla osallistuja on velvollinen täyttämään vastuunrajoitussitoumuksen.

© Pirkan Ilmailijat Ry 2010-2017

Agiki 2010